Stimaţi Clienţi     S.C. COSMIMAR PRESTCOM S.R.L. ORADEA este o societate comercială românească, având capital integral privat, fiind infiinţată în anul 1997. Sediul social al societăţii este în localitatea ORADEA, strada LUNII,NR.10, Judeţul BIHOR. Obiectivul principal de activitate este de comercializare şi  servicii de produse specifice protecţiei contra incendiilor - stingătoare şi accesorii PSI. Activitatea desfăşurată de noi este destinată satisfacerii nevoilor unui număr mare de clienţi. Rezultatele acestor activitaţi respectă principiul calitate-preţ, singurul parametru care demonstrează viabilitatea activitaţii noastre. Pentru noi, sănătatea şi protecţia oamenilor, a locuinţelor şi instituţiilor este o misiune foarte importantă şi de aceea încercăm să ne aducem contribuţia la viaţa societaţii prin toate produsele, activităţile şi serviciile oferite. Societatea noastră este autorizată de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul Naţional Pentru Securitate La Incendiu şi Protecţie Civilă în conformitate cu prevederile Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări in domeniul apărării împotriva incendiilor aprobată prin O.M.A.I nr.87/2010 . Societatea noastra este autorizată pentru efectuarea lucrărilor de verificat,reîncărcat şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, cu autorizatia Seria Arr.1499 din 15.11.2011, cu respectarea condiţiilor din autorizarea I.S.C.I.R . pentru efectuarea activităţilor de umplere,repararea,verificarea tehnică,scoaterea din uz şi casarea recipienţilor-butelii stingătoare de incendiu  
Order blood in stool blood pressure borderline personality disorder breast cancer breast lump broken leg bronchitis bulimia burn burnout cad cancer candida canker sore cardiac arrest carpal tunnel celiac disease cellulitis cerebral palsy cervical cancer chicken pox chlamydia cholesterol cold cold sore cold sores colitis colon cancer concussion conjunctivitis constipation copd cyst cystic fibrosis dementia depression diabetes symptoms diarrhea dic diverticulitis down syndrome dyslexia dystonia e. viagra pills cheap viagra online viagra women antidepressants Coli eating disorders eczema emphysema endometriosis enema epilepsy erectile dysfunction falling fever fibromyalgia symptoms flu food poisoning frostbite gallstones genital herpes genital warts glaucoma gonorrhea gout graves’ disease guillain barre syndrome hair loss head lice infestation headache hearing loss heart attack heart diseases hemophilia hemorrhoids hemorrhoids hepatitis hepatitis b hepatitis c hernia herpes symptoms hiccups high blood pressure hiv hiv symptoms hives hpv hsv hypertension hyperthyroidism hypothyroidism ibs impetigo irritable bowel movement kidney stones laryngitis leprosy leukaemia lice liver disease low back pain lung cancer lupus lyme disease lymphoma measles melanocytic nevus melanoma meningitis menopause mesothelioma migraine mono mononucleosis mrsa multiple sclerosis muscular dystrophy narcissistic personality disorder nausea obesity ocd odd osteoarthritis osteoporosis pad pancreatic cancer pancreatitis panic attacks pcos piles pink eye plantar fasciitis pneumonia pneumonia symptoms poison ivy polio post traumatic stress disorder progeria prostate cancer psoriasis ptsd rabies rash rds rheumatoid arthritis ringworm rosacea salmonella sars scabies scarlet fever schizophrenia sciatica scoliosis shingles shingles skin cancer sleep apnea sneeze sore throat std strep throat stress stroke supraventricular tachycardia symptoms of swine flu syphilis thrush tia tick tinnitus tired tonsillitis tuberculosis urinary tract infection vertigo vitiligo yeast infection healthy living drugs & supplements symptoms eating & dieting fitness mental health news women children & pregnancy diseases & conditions > cancer > small intestine > small intestine cancer prevention small intestine cancer statistics small intestine cancer research small intestine cancer prognosis small intestine cancer staging small intestine cancer symptoms types of small intestine cancer small intestine cancer prevention small intestine cancer prevention involves an individual managing his or her risk factors. buy real viagra no prescription buy viagra online Eating hea. order viagra online viagra pills sale uk viagra to buy online in australia order viagra